използваем

използваем
прил. - годен, употребим, влиза в работа, употребяем, приложим, оползотворим, ценен, полезен
прил. - действителен, наличен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • влиза в работа — словосъч. годен, отива, подхожда, върши работа, използваем, употребим, подходящ, струва, бива го, чини, хваща място, на място е …   Български синонимен речник

  • годен — прил. кадърен, способен, ербап, достоен, подходящ, валиден прил. сръчен, опитен, умел, вещ прил. използваем, употребим, приложим, отговарящ на условията, влиза в работа, върши работа, чини прил. компетентен, сведущ прил. съответствуващ, удобен… …   Български синонимен речник

  • действителен — прил. истински, автентичен, реален, фактически, верен, правдив, естествен, съществуващ прил. годен, валиден, в сила, в действие прил. оригинален прил. конкретен, настоящ прил. определен прил. наличен, използваем …   Български синонимен речник

  • наличен — прил. явен, налице, на разположение, разполагаем прил. действителен, използваем прил. достъпен прил. под ръка, подръчен, свободен …   Български синонимен речник

  • приложим — прил. употребим, приспособим, пригодим, използваем, употребителен, практичен, ценен, полезен прил. изпълним, осъществим, възможен прил. реален прил. подходящ прил. уместен, съответен, от практическо значение …   Български синонимен речник

  • употребителен — прил. приложим, употребяван, употребяем, годен, употребим, използваем, полезен, обикновен, всекидневен …   Български синонимен речник

  • употребяем — прил. употребителен, приложим, употребяван, годен, употребим, използваем, полезен, обикновен, всекидневен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”